• Nëse ju dhe fëmijët tuaj jeni të detyruara të ikni nga kërcënimet dhe dhuna në martesë dhe partneritet

  • Nëse gjendeni në një situatë akute dhune, kontaktoni Policinë: Numri 117

  • Nëse ju ose fëmijët tuaj përjetojnë dhunë trupore, psiqike ose seksuale ose në vazhdimësi përndjekeni ose kërcënoheni, atëherë drejtohuni te një qendër këshillimi

24h-Hotline
052 213 08 78